0515 - 44 44 55 (ma t/m vr 19.00 - 21.00 u)

Voedselhulp aanvragen


Filmpje: zo werkt de voedselbank

Voedselhulp is bedoeld als noodhulp voor mensen die voor een korte of langere periode niet kunnen rond komen. Op deze pagina kunt u lezen wanneer u in aanmerking komt en hoe u dat zelf kunt controleren.

Criteria
Om in aanmerking te komen, moet u in ieder geval aan twee criteria voldoen:

 1. U woont in het verzorgingsgebied
 2. Het bedrag dat u overhoud voor eten, drinken, kleding en persoonlijke verzorging valt onder de normgrens. Dus: het inkomen min alle vaste lasten zoals huur, gas, electra, internet e.d.

Wat is de normgrens?
De normgrens in afhankelijk van uw huishouden.
Per huishouden geldt een basisbedrag van € 135,00.
Voor elke persoon moet u daar € 95,00 bij optellen.

Voorbeeld 1: U bent alleenstaand en u heeft geen kinderen. Voor u geldt een normgrens van € 230,00 ( € 135,00 + 1x € 95,00).
Voorbeeld 2: U bent getrouwd en u hebt twee inwonende kinderen. Voor u geldt een normgrens van € 515,00 (€ 135,00 + 4x € 9500).

 kinderen alleenstaande echtpaar
 0  € 230,00  € 325,00
 1  € 325,00  € 420,00
 2  € 420,00  € 515,00
 3  € 515,00  € 610,00
 4  € 610,00  € 705,00
 5  € 705,00  € 800,00

Aanvragen voedselhulp
Volg de onderstaande stappen voor het aanvragen van voedselhulp.

Stap 1 – Proefberekening

Om te voorkomen dat u voor niets een tijdrovende intake doorloopt, vragen wij u een proefberekening in te vullen. Met deze gegevens kunt u zelf al een inschatting maken of u voor voedselhulp in aanmerking komt. Vul de online proefberekening in en verstuur deze.

Stap 2 – Aanvraagformulier

Als in stap 1 gebleken is dat u voor voedselhulp in aanmerking komt vult u het online aanvraagformulier in. Op dit formulier kunt u ook aangeven waarom u voedselhulp aanvraagt en andere voor u belangrijke zaken.

Voor vragen over het formulier kunt u ons bereiken op 0515 – 44 44 55 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur).

Stap 3 – Informatie

Als wij uw aanvraagformulier en proefberekening volledig ingevuld hebben ontvangen sturen wij u per email een ontvangstbevestiging. U krijgt vervolgens een brief met verdere informatie over de aanvraag.

Stap 4 – Contact intakemedewerker

Na de ontvangst van deze brief kunt u een telefoontje verwachten van een medewerker van de voedselbank voor het maken van afspraken voor het aanleveren van gegevens. Tijdens dit gesprek zullen wij u vragen om onderstaande gegevens aan te leveren. Uitprinten is niet nodig als u deze informatie op uw computer heeft staan.

U heeft bewindvoering:

 • De contactgegevens van uw bewindvoerder
 • Van uw bewindvoerder: Recent Budgetplan
 • Van uw bewindvoerder: Overzicht van de mutaties in de leefgeldrekening van de laatste 3 maanden
 • Van uw bewindvoerder: Overzicht van de mutaties in de beheerrekening van de laatste 3 maanden
 • Van uw bewindvoerder: Overzicht hoeveel en waarvoor er maandelijks wordt gereserveerd
 • Van uw bewindvoerder: Recent overzicht totale schulden en welke bedragen er maandelijks aan welke schuldeisers wordt afgelost

Heeft u bovendien saneringskrediet, schuldregeling of WSNP, dan ook:

 • Brief van de gemeente of rechterlijke uitspraak

U heeft GEEN bewindvoering:

 • Bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • Overzicht inkomsten (loonstrookje / uitkeringsoverzicht)
 • Overzicht toeslagen voor huur, zorg, kindgebonden budget etc.
 • Overzicht kosten elektriciteit, gas en water
 • Overzicht kosten ziektekostenverzekering
 • Indien van toepassing: Recent overzicht totale schulden en welke bedragen er maandelijks aan welke schuldeisers wordt afgelost

Stap 5 – Het intakegesprek

Wanneer alle gegevens compleet zijn kan een intakegesprek worden ingepland. Tijdens dit gepsprek kunnen door onze medewerkers vragen gesteld worden over bepaalde uitgaven om een zo volledig beeld van uw situatie te krijgen.

Ook vragen zijn naar een geldig identiteitsbewijs van alle gezinsleden / huisbewoners van 14 jaar en ouder (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning). Zorg er dus voor dat u die heeft klaar liggen.

Aan de hand van door u aangeleverde (financiële) gegevens zal beoordeeld worden of de voedselhulp kan worden toegekend. De normen die daarbij worden gehanteerd zijn landelijk vastgesteld. Het uiteindelijke besluit of voedselhulp verstrekt kan worden, zal genomen worden door het bestuur van de voedselbank. De medewerker die het gesprek met u aangaat, heeft daar verder geen invloed op.

Stap 6 – Bevestiging toewijzing/ afwijzing voedselhulp

Per post ontvangt u de toewijzing of afwijzing van voedselhulp.

In geval van een toewijzing ontvangt u ook de spelregels die horen bij het verstrekken van voedselhulp, een kopie van het intakeverslag met alle door u verstrekte informatie, een deelnemerspas, routebeschrijving, uitgiftedata en richtlijnen voedselhoudbaarheid (NVWA).

In geval van een afwijzing ontvangt u een kopie van het intakeverslag met alle door u verstrekte informatie en een toelichting op het besluit.

Als voedselbank doen wij er alles aan om elke aanvraag zo snel mogelijk en met aandacht te behandelen. De tijd tot aan het moment van het intake gesprek wordt o.a. bepaald door de hoeveelheid aanvragen die wij in een periode ontvangen en de tijd die u nodig heeft om gegevens aan te leveren.


Heeft u vragen of opmerkingen? Klik dan hier voor de contactpagina.