0515 - 44 44 55 (ma t/m vr 19.00 - 21.00 u)

Over ons


Onze doelstelling:
Het bestrijden van (verborgen) armoede en (voedsel)verspilling in het gebied van de voormalige gemeenten Sneek en Wymbritseradiel.

Dit doen wij door het kosteloos verstrekken van voedselpakketten. Deze pakketten zijn samengesteld uit beschikbaar gestelde levensmiddelen.

De voedselbank Sneek Wymbritseradeel is een burgerinitiatief, dat wordt gerund door ongeveer 70 gemotiveerde vrijwilligers. We zijn een liefdadigheidsinstelling en niet verbonden aan overheidsinstanties.

We verstrekken voedselhulp aan mensen die voor een korte of langere periode financieel de eindjes even niet meer goed aan elkaar kunnen knopen. Daarbij maken we gebruik van overschotten van nog goed consumeerbaar voedsel dat we van bedrijven en particulieren aangeboden krijgen.

We hanteren bij onze voedselhulp het uitgangspunt “Geen pakket zonder traject”. Dit betekent dat we van deelnemers die voedselhulp ontvangen verwachten dat ze meewerken aan het vinden van oplossingen voor hun financiĆ«le problemen.

Voedsel dat wordt aangeboden, wordt op locatie opgeslagen. Daar verdelen vrijwilligers de goederen en worden deze via voedselpakketten tweewekelijks aan individuele huishoudens uitgedeeld.

Een deel van het voedsel wordt ons via de landelijke distributiekanalen aangeboden. Voor dit voedsel zijn wij een onkostenvergoeding voor opslag/overslag en transport verschuldigd. Het overige voedsel wordt binnen het eigen werkgebied vergaart.

Naarmate het aantal voedselbanken in Nederland groeit, zal de beschikbaarheid van levensmiddelen uit de landelijke en regionale bedrijven kleiner worden. Dat betekent dat de Voedselbank een groter beroep zal moeten doen op plaatselijke bedrijven. Om over deze aspecten goede afspraken te kunnen maken, is de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Friesland (SSVF) in het leven geroepen. De voedselbank Sneek is ook bij deze stichting aangesloten.


Heeft u vragen of opmerkingen? Klik dan hier voor de contactpagina.