0515 - 44 44 55 (ma t/m vr 19.00 - 21.00 u)

Verzorgingsgebied


Het verzorgingsgebied van de voedselbank Sneek zijn de voormalige 4 officiële kernen van de gemeente Sneek en de voormalige 28 officiële kernen, 15 buurtschappen van de gemeente Wymbritseradiel en 5 dorpen uit de voormalige gemeente Boornsterhem.

Woont u buiten het verzorgingsgebied van de voedselbank Sneek kijk dan op de pagina met voedselbanken bij u in de buurt.

Stad en dorpen (Sneek)

 • Sneek (hoofdplaats)
 • IJsbrechtum
 • Loënga
 • Offingawier

Stad en dorpen (Wymbritseradiel)

 • IJlst (hoofdplaats)
 • Abbega
 • Blauwhuis
 • Folsgare
 • Gaastmeer
 • Gauw
 • Goënga
 • Greonterp
 • Heeg
 • Hommerts
 • Idzega
 • Indijk
 • Jutrijp
 • Koufurderrige
 • Nijland
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Oudega
 • Sandfirden
 • Scharnegoutum
 • Smallebrugge
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Uitwellingerga
 • Westhem
 • Wolsum
 • Woudsend
 • Ypecolsga

Buurtschappen (Wymbritseradiel)

 • Abbegaasterketting
 • Anneburen
 • Draaisterhuizen
 • Feytebuorren
 • Jouswerd
 • Kleine Gaastmeer
 • Lippenwoude
 • Lytshuzen
 • Nijeklooster
 • Nijezijl
 • Osingahuizen
 • Piekezijl
 • Remswerd
 • Vijfhuis
 • Vissersburen

Dorpen (Boornsterhem)

 • Deersum
 • Poppingawier
 • Rauwerd
 • Sijbrandaburen
 • Terzool

Heeft u vragen of opmerkingen? Klik dan hier voor de contactpagina.