0515 - 44 44 55 (ma t/m vr 19.00 - 21.00 u)

Spelregels

 • Neem uw deelnemerspas en een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning) mee wanneer u uw voedselpakket komt ophalen.
 • U moet uw voedselpakket ophalen op de aangegeven data tussen 14:00 en 16:00 uur.
 • Wij kunnen uw voedselpakket niet bezorgen.
 • Zorg zelf voor voldoende tassen voor het vervoer van uw voedselpakket.
  Wij adviseren twee/drie big shoppers en één isolerende tas voor het gekoelde of ingevroren voedsel.

U kunt niet komen
Komt u uw voedselpakket niet ophalen? Dan moet u dat uiterlijk op donderdagmiddag  18:00 uur bij ons melden.

 1. Bel ons op 0515 – 44 44 55 (optie 2)
 2. Stuur een email naar afmelden@voedselbanksneek.nl
 3. Online invullen van het afmeldformulier

Geef bij de afmelding uw naam, uw pasnummer en de reden waarom u het pakket niet komt ophalen door.

Iemand anders haalt het pakket voor u op
Bent u verhinderd? Dan mag u het voedselpakket ook door familie, vrienden of kennissen laten ophalen. U moet dan wel aan ons doorgeven wie (voornaam + achternaam) uw pakket komt ophalen.

Dat kan op drie manieren:

 1. Bel ons op 0515 – 44 44 55 (optie 2)
 2. Stuur een email naar deelnemers@voedselbanksneek.nl
 3. Online invullen van het afmeldformulier

Denk eraan dat degene die uw pakket komt ophalen het voedselpakket alleen mee mag nemen als hij of zij een geldig legitimatiebewijs van zichzelf kan tonen!

Gele en rode kaart

Meldt u zich niet of te laat af? Dan ontvangt u een gele kaart. Meldt u zich binnen 3 maanden voor een tweede keer niet of te laat af, dan ontvangt u een rode kaart. Een rode kaart betekent, dat u voor een periode van 3 maanden geen voedselhulp meer ontvangt.

Na deze 3 maanden kunt u zich weer aanmelden bij uw deelnemerscoördinator door een mail te sturen naar deelnemers@voeldselbanksneek.nl.

Houdbaarheidsdata

Op verpakkingen kunnen twee soorten houdbaarheidsdata staan:

Een THT-datum (tenminste houdbaar tot) staat op producten die niet snel bederven. Na de THT-datum kan de kwaliteit van het product achteruit gaan. Maar u kunt het dan vaak nog wel veilig eten.

Een TGT-datum (te gebruiken tot) staat op zeer bederfelijke producten.
De TGT-datum is de laatste dag waarop het nog veilig is om het product te eten.
Is de TGT-datum verstreken? Gooi het product dan weg! Eet u het toch, dan is het risico voor uzelf.

Overige afspraken

 • Als u verhuist of uw inkomen, de samenstelling van uw gezin, uw mailadres of telefoonnummer verandert, moet u dit direct schriftelijk aan ons doorgeven (bij voorkeur per email aan deelnemers@voedselbanksneek.nl).
 • Wanneer u onjuiste gegevens verstrekt of wanneer u belangrijke wijzigingen niet op tijd aan ons doorgeeft, stopt de voedselhulp per direct.
 • Als de periode voedselhulp bijna is verstreken, neemt een van onze medewerkers contact met u op om een afspraak te maken voor een her-intakegesprek. Op basis van dat gesprek en de door u aan te leveren financiële gegevens gaan wij dan beoordelen of u ook na de afgesproken periode nog voedselhulp kunt krijgen.
 • Ons uitgangspunt is dat we voor 36 maanden voedselhulp verstrekken. Na deze periode wordt altijd contact opgenomen en bekeken hoe de situatie is en bij nood wordt de termijn na een herintake eventueel verlengd.

Heeft u vragen of opmerkingen? Klik dan hier voor de contactpagina.