0515 - 44 44 55 (ma t/m vr 19.00 - 21.00 u)

Disclaimer


Deze website (hierna: de Website) wordt beheerd door Stichting Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel (KvK-registratie: 51222841). De Stichting Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel (hierna: de Beheerder) is een rechtspersoon.

Aansprakelijkheid
De Beheerder probeert de informatie op de Website zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden. De Beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gebreken op de Website, of op websites waarnaar door de Website wordt verwezen, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Beheerder. Op eventuele kennelijke verschrijvingen of kennelijk onjuiste vermeldingen kan geen beroep worden gedaan tegenover de Beheerder.

De Beheerder streeft naar een optimale bereikbaarheid van de Website en betrouwbaarheid van haar elektronische berichtenverkeer. De Beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele onbereikbaarheid van de Website en storingen en/of vertragingen in haar elektronische berichtenverkeer, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Beheerder.

Auteursrechten
De inhoud van de Website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder is het niet toegestaan om (delen van) deze inhoud te kopiƫren, openbaar te maken of te gebruiken, tenzij dat noodzakelijk is voor een normaal gebruik van de Website.

Wijzigingen
De Beheerder heeft het recht om de inhoud van deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen.

Laatst gewijzigd: mei 2017


Heeft u vragen of opmerkingen? Klik dan hier voor de contactpagina.